Hymenoptera: Chrysomelidae

Cryptocephalus sp  

Leaf Beetle (Cryptocephalus sp) (Cryptocephalus sp)
click photo for larger image
© Vik Dunis 2014
Licola, VIC (Jan, 2014)
Common Names
  • Leaf Beetle

A Cryptocephalus sp Leaf Beetle feeding on a eucalyptus leaf.

Leaf Beetle (Cryptocephalus sp) (Cryptocephalus sp)

Cryptocephalus sp Beetles Mating

Leaf Beetle (Cryptocephalus sp) (Cryptocephalus sp)

Cryptocephalus sp Beetle Feeding