CHARADRIIFORMES: Charadriidae

Vanellus novaehollandiae  

Black-shouldered Lapwing (Vanellus novaehollandiae)
click photo for larger image
© Larry Dunis 2004
Phillip Island, VIC (Sep, 2004)

Black-shouldered Lapwing.

Black-shouldered Lapwing (Vanellus novaehollandiae)

Black-shouldered Lapwing

Black-shouldered Lapwing (Vanellus novaehollandiae)

Black-shouldered Lapwing eggs

Black-shouldered Lapwing (Vanellus novaehollandiae)

Black-shouldered Lapwing chick