Dusky Robin   (Melanodryas vittata)

Dusky Robin (Melanodryas vittata)

Photograph © Vik Dunis 2009

Bruny Island, TAS  (Nov, 2009)

Dusky Robin