Dusky Robin   (Melanodryas vittata)

Dusky Robin (Melanodryas vittata)

Photograph © Kay Parkin 2011

Bruny Island, TAS  (Nov, 2011)

Dusky Robin