Christmas Island Hawk-Owl   (Ninox natalis)

Christmas Island Hawk-Owl (Ninox natalis)

Photograph © Kay Parkin 2013

Christmas Island, AUS  (Feb, 2013)

Christmas Island Hawk-Owl