Odonata: Libellulidae

Diplacodes melanopsis  

Black-faced Percher (Diplacodes melanopsis)
click photo for larger image
© Vik Dunis 2014
Bunyip State Park, VIC (Nov, 2014)
Wallpaper image
Wallpaper thumb: Black-faced Percher

Male Black-faced Percher.

Black-faced Percher (Diplacodes melanopsis)

Male Black-faced Percher

Black-faced Percher (Diplacodes melanopsis)

Male Black-faced Percher

Black-faced Percher (Diplacodes melanopsis)

Black-faced Percher

Black-faced Percher (Diplacodes melanopsis)

Black-faced Percher

Black-faced Percher (Diplacodes melanopsis)

Hanging On For Life

Black-faced Percher (Diplacodes melanopsis)

Egg Laying

Black-faced Percher (Diplacodes melanopsis)

Black-faced Percher

Black-faced Percher (Diplacodes melanopsis)

Black-faced Percher

Black-faced Percher (Diplacodes melanopsis)

Black-faced Percher

Black-faced Percher (Diplacodes melanopsis)

Black-faced Percher

Black-faced Percher (Diplacodes melanopsis)

Black-faced Percher

Black-faced Percher (Diplacodes melanopsis)

Yellow Male Black-faced Percher