PASSERIFORMES: Acanthizidae

Sericornis beccarii  

Tropical Scrubwren (Sericornis beccarii)
click photo for larger image
© Vik Dunis 2012
Iron Range National Park, QLD (Sep, 2012)

Female Tropical Scrubwren.

Tropical Scrubwren (Sericornis beccarii)

Female Tropical Scrubwren

Tropical Scrubwren (Sericornis beccarii)

Female Tropical Scrubwren

Tropical Scrubwren (Sericornis beccarii)

Female Tropical Scrubwren

Tropical Scrubwren (Sericornis beccarii)

Tropical Scrubwren Nest