Masked Woodswallow   (Artamus personatus)

Masked Woodswallow (Artamus personatus)

Photograph © Vik Dunis 2011

Lady Loretta Mine Road, QLD  (Aug, 2011)

Male Masked Woodswallow