CORACIIFORMES: Halcyonidae

Todiramphus macleayii  

Forest Kingfisher (Todiramphus macleayii)
click photo for larger image
© Vik Dunis 2009
Darwin, NT (Sep, 2009)

Forest Kingfisher in Darwin Botanic Gardens.

Forest Kingfisher (Todiramphus macleayii)

Forest Kingfisher

Forest Kingfisher (Todiramphus macleayii)

Forest Kingfisher

Forest Kingfisher (Todiramphus macleayii)

Forest Kingfisher regurgitating