Atherton Scrubwren   (Sericornis keri)

Atherton Scrubwren (Sericornis keri)

Photograph © Vik Dunis 2012

Mount Lewis, QLD  (Sep, 2012)

Atherton Scrubwren