CHARADRIIFORMES: Haematopodidae

Haematopus fuliginosus  

Sooty Oystercatcher (Haematopus fuliginosus)
click photo for larger image
© Larry Dunis 2007
Sunshine Coast, QLD (Nov, 2007)

Sooty Oystercatcher northern race ophthalmicus.

Sooty Oystercatcher (Haematopus fuliginosus)

Sooty Oystercatcher (ophthalmicus)