Grey Currawong   (Strepera versicolor)

Grey Currawong (Strepera versicolor)

Photograph © Kay Parkin 2011

Murray Bridge, SA  (Jun, 2011)

"Black-winged Currawong" melanoptera