Atherton Scrubwren   (Sericornis keri)

Atherton Scrubwren (Sericornis keri)

Photograph © Kay Parkin 2011

Mount Lewis, QLD  (Dec, 2011)

Atherton Scrubwren