PASSERIFORMES: Pardalotidae

Pardalotus punctatus  

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)
click photo for larger image
© Larry Dunis 2009
Kamarooka State Park, VIC (Mar, 2009)

Spotted Pardalote.

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Male Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Female Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Male Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Male Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Male Spotted Pardalote with Nesting Material

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Female Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Male Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Female Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Female Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Male Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Male Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Female Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Female Spotted Pardalote with Nesting Material

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Female Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Male Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Spotted Pardalote

Spotted Pardalote (Pardalotus punctatus)

Spotted Pardalote