PASSERIFORMES: Maluridae

Malurus amabilis  

Lovely Fairy-wren (Malurus amabilis)
click photo for larger image
© Geoff Walker 2015
Iron Range National Park, QLD (Jan, 2015)

Lovely Fairy-wren.

Lovely Fairy-wren (Malurus amabilis)

Lovely Fairy-wren

Lovely Fairy-wren (Malurus amabilis)

Female Lovely Fairy-wren

Lovely Fairy-wren (Malurus amabilis)

Male Lovely Fairy-wren

Lovely Fairy-wren (Malurus amabilis)

Lovely Fairy-wren

Lovely Fairy-wren (Malurus amabilis)

Lovely Fairy-wren

Lovely Fairy-wren (Malurus amabilis)

Lovely Fairy-wren

Lovely Fairy-wren (Malurus amabilis)

Lovely Fairy-wren

Lovely Fairy-wren (Malurus amabilis)

Lovely Fairy-wren