Black-tailed Treecreeper   (Climacteris melanura)

Black-tailed Treecreeper (Climacteris melanura)

Photograph © Kay Parkin 2012

Mary River National Park, NT  (Sep, 2012)

Black-tailed Treecreeper