PASSERIFORMES: Orthonychidae

Orthonyx temminckii  

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)
click photo for larger image
© Larry Dunis 2008
Maiala National Park, QLD (Jun, 2008)

Australian Logrunner.

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)

Australian Logrunner

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)

Australian Logrunner (female)

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)

Immature male Australian Logrunner

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)

Australian Logrunner

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)

Australian Logrunner

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)

Australian Logrunner

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)

Female Australian Logrunner

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)

Australian Logrunner

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)

Australian Logrunner

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)

Male Australian Logrunner

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)

Female Australian Logrunner

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)

Juvenile Logrunner bath time

Australian Logrunner (Orthonyx temminckii)

Australian Logrunner