PASSERIFORMES: Oriolidae

Sphecotheres vieilloti  

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)
click photo for larger image
© Nikki Dunis 2009
Samsonvale, QLD (Oct, 2009)

Australasian Figbird (female).

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Male Australasian Figbird (vielloti)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird (flaviventris)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird (male)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird (female)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Southern form

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird (flaviventris)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird (flaviventris)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird (male)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird (flaviventris)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird (female)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird (male)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Romeo and Juliet

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird (female)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird (flaviventris)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird (male)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Female Figbird

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird (female)

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird

Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

Australasian Figbird